Výsledky vyhľadávania pre Vrchné odde

AST stupeň vrchného oddelenia neogénu, astien
KONIAK stupeň vrchného oddelenia kriedy
TURÓN stupeň vrchného oddelenia kriedy