Výsledky vyhľadávania pre Vrstva vo

AEROLÓGIA náuka o fyzikálnych dejoch vo vyšších vrstvách atmosféry, najmä v troposfére
AKAD vrstva prvohôr
ATOKAN vrstva prvohôr (geol.)
BIOSTRATIGRAFIA náuka o vývoji organizmov vo vzťahu k vrstvám hornín
CORIUM prekrvená a inervovaná väzivová vrstva kože pod pokožkou, škára, bunková vrstva pod pokožkou koreňov
EKOSFÉRA oblasť okolo hviezdy s priaznivými podmienkami pre život, pásmo života na Zemi aj vo vesmíre, vrstva Zeme vhodná pre výskyt živých organizmov a pre procesy, ktoré potrebujú k životu
EKTOPLAZMA povrchová vrstva cytoplazmy tvoriaca lem okolo celej bunky alebo jej výbežkov
EPIKARP vonkajšia vrstva oplodia rastlín
EXINA vonkajšia vrstva peľového zrna
HYDROTYPIA spôsob získavania farebných obrázkov založený na prenose farbív rozpustných vo vode medzi dvoma vrstvami želatíny (polygr.)