Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre Vseobecny

ALKOHOL organická zlúčenina, v ktorej je vodík nahradený hydroxylovou skupinou, lieh, liehovina, všeobecný názov pre etanol, opojný nápoj, liehovina
ANTONOMÁZIA označenie známej osoby všeobecným pomenovaním
BERGER slovenský hudobný skladateľ filozoficko-meditatívneho typu, muzikológ a filozof hudby, ktorý sa snaží vytvoriť systém hud. teórie adekvátny súčasnému vedeckému mysleniu a ktorý by bol maximálne všeobecný (Roman, *1930)
EKUMENICKÝ všeobecný, svetový, týkajúci sa všetkých kresťanských cirkví, zjednocujúci tieto cirkve
EL semitský boh, všeobecný názov boha u semitských národov
GENERÁLNY všeobecný, absolútny, úplný, hlavný
JAZYK všeobecný pojem v informatike
KRITICIZMUS skeptický prístup ku všeobecným, dogmatickým pravdám
MAXWELL škótsky fyzik, jeho najväčším objavom je všeobecný matematický opis zákonov elektriny a magnetizmu, dnes známy ako Maxwellove rovnice (James Clerk, 1831-1879)
METODOLÓGIA náuka o všeobecných metódach vedeckej alebo inej činnosti, súbor metód určitého druhu činnosti