Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre Vyšši stupeň

AKADÉMIA starogrécka škola žiakov a nasledovníkov filozofa Platóna, vedecké, školské, umelecké a osvetové zariadenie vyššieho typu, verejné vystúpenie s umeleckým programom
ARCI predpona vyjadrujúca vyšší stupeň hodnosti
CIVILIZÁCIA vyšší stupeň vzdelanosti a hmotného blahobytu
DBA akademický titul: Najvyšší stupeň manažérskeho vzdelania
ELEKTA najvyšší stupeň jemnosti vlny (zastar.)
EMS stratigrafický stupeň zodpovedajúci vyššiemu spodnému devónu
KLIMAX obdobie zániku pohlavnej činnosti ženského organizmu, klimaktérium, prechod, vrcholné štádium vývoja vegetácie v príslušnej biocenóze, najvyšší stupeň niečoho
KVARTA štvrtá trieda osemročných stredných škôl, v hudbe štvrtý stupeň diatonickej stupnice, interval, v ktorom tento stupeň tvorí vyšší tón
KVINTA piata trieda osemročných stredných škôl, v hudbe piaty stupeň diatonickej stupnice, interval, v ktorom tento stupeň tvorí vyšší tón
OREÁLNY v geografii výškový stupeň vyšších oblastí pohorí