Výsledky vyhľadávania pre Vyšetrenie

ADSPEKCIA vyšetrenie zrakom
AMNIOCENTÉZA vyšetrenie plodovej vody v tehotenstve
ANAMNÉZA rozpomínanie, vyšetrenie tzv. predchorobia pacienta, súbor údajov o prekonaných ochoreniach pacienta, jeho rodičov a súrodencov, o subjektívnych ťažkostiach a sociálno-ekologických podmienkach života chorého, uvedomovanie si, rozpamätanie sa
ANGIOGRAFIA vyšetrenie ciev, röntgenologické zobrazenie ciev s kontrastnou látkou
ARTÉRIOGRAFIA röntgenologické vyšetrenie tepien po predchádzajúcom vstreknutí kontrastnej látky
ARTROGRAFIA vyšetrenie kĺbov
ASLO reumatologické krvné vyšetrenie, vyšetrenie reumatickej horúčky
AUSKULTÁCIA lekárske vyšetrenie počúvaním
BÁDANIE pátranie, prehliadka, preskúmanie, preskúšanie, prieskum, revízia, skúmanie, výskum, vyšetrenie, vyšetrovanie, šetrenie
BIOPSIA mikroskopické vyšetrenie vzorky tkaniva zo živého organizmu