Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre Vy a oso a

ABERÁCIA odchýlka od normálneho stavu organizmu, chyba optickej šošovky prejavujúca sa dúhovým sfarbením, omyl páchateľa čo do predmetu trestného činu, chromozómová mutácia
ABORTÍVNY spôsobujúci potrat, zakrpatený nedostatočne vyvinutý
ADAPTABILNÝ prispôsobivý, schopný adaptácie
ADELIT kosoštvorcový sivý nerast
AGLUTINÍN obranná protilátka v krvnom sére, ktorá spôsobuje zhlukovanie bunkových elementov, krviniek a baktérií
AGREGÁT pôdny prvok vytvorený zlúčením častíc pôdy pôsobením určitých biologických, chemických a fyzikálnych procesov
AKADEMIZMUS strohý, triezvy ráz, spôsob a forma prejavu, konzervatívna umelecká metóda riadiaca sa určitými normami, v architektúre smer riadiaci sa tradičnými vzormi
AKCENT prízvuk, dôraz, znamienko prízvuku, spôsob výslovnosti, svojráznosť v rečovom prejave, najmä pri používaní nárečia
AKLIMATIZOVAL prispôsoboval novým životným podmienkam
AKLIMATIZOVALA prispôsobila novým životným podmienkam