Výsledky vyhľadávania pre Vydanie

EDÍCIA vydanie knihy alebo publikácie, zbierka vydávaných kníh, knižnica
EDITIO PRINCEPS prvé vydanie
EDITION vydanie, po anglicky
EDITIOPRINCEPS prvé vydanie
EMISIA vydanie (peňaž.)
EMISIA vydanie účastín a iných cenných papierov (ekon.)
EMISIA vydanie, vyslanie, uvedenie do obehu, napr. bankoviek, množstvo znečisťujúcich prímesí prenikajúcich z určitého zdroja do ovzdušia
EXPENSE vydanie, po anglicky
ISSUE vydanie, po anglicky
KOSTEN vydanie, po nemecky