Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre Vyhla sa

ABSOLUTÓRIUM prepustenie zo zodpovednosti za činnosť, vyhlásenie, ktorým sa určitý orgán zbavuje zodpovednosti
AUKCIA HOLANDSKÁ dražba, kde sa cena ponúkaného predmetu nezvyšuje, ale znižuje, a získava ho ten, kto prvý súhlasí s vyhlásenou cenou
DEKLARÁCIA prehlásenie, najčastejšie verejné a slávnostné, vyhlásenie politika k závažnej otázke, prehlásenie o obsahu zásielky, kamióna a pod.
DEKLAROVAŤ vydať slávnostné prehlásenie, vyhlásiť, označiť obsah alebo cenu zásielky
HOMOGAMIA jav pri pohlavnom rozmnožovaní, keď sa častejšie vyhľadávajú partneri so zhodnými vlastnosťami alebo zhodným genotypom, súčasné dozrievanie tyčieniek aj blizien u obojpohlavného kvetu
MAJESTÁT vznešenosť, urodzenosť, veličenstvo, označenie panovníckej hodnosti, slávnostne vyhlásená panovnícka listina obsahujúca určité zásadné rozhodnutia
MEZOTERAPIA v kozmetickej dermatológii dodanie výživných a regeneračných látok do pokožky mnohopočetnými vpichmi, aby sa koža vypla a vyhladila
NENGÓ éra letopočtu v Japonsku, vyhlásená po prvý raz v roku 645, ktorá začína nástupom cisára na trón
PERGAMEN vyhladená jemná koža používaná kedysi na písanie, viazaniekníh a pod., papier podobných vlastností, listina písaná na tejto kože, pevný papier neprepúšťajúci tuky a kvapaliny
PERSPEKTÍVA spôsob zobrazovania priestorových útvarov, pri ktorom sa zbiehajú rovnobežky a vzdialené predmety pôsobia menšie, vyhliadky do budúcnosti, hľadisko, stanovisko, výhľad