Výsledky vyhľadávania pre Vyk sten

ABSOLÚCIA upustenie od výkonu právoplatne vyhláseného trestu (práv.)
ABSOLÚCIA upustenie od výkonu právoplatne vyhláseného trestu, rozhrešenie, odpustenie hriechov
ALKOVŇA výklenok, prístenok v obytnej miestnosti
ANTA výstupok v stene, predĺžená bočná stena, výklenok bočnej steny, predĺženie bočných stien (archit.)
ARKIER výklenok vyčnievajúci z fasády, krytý výklenok v stene
EDIKULA 1. výklenok v stene lemovaný stĺpmi či pilastrami a frontónom, zvyčajne vyplnený sochou, 2. malá nadstavba v rímskych chrámoch na umiestnenie sochy, 3. náhrobná stavba v ranom kresťanstve, 4. súkromná kaplnka v stredoveku, 5. schránka na menze na úschovu
GALANTÍNA jemná paštéta z mletého mäsa, vykostené mäso z hydiny alebo zveriny plnené mäsitou plnkou, uvarené a podávané za studena
KASTRÁCIA odstránenie peľníc z kvetov, aby sa nemohli opeliť vlastným peľom, zbavenie mužstva, prerušenie semenovodov alebo amputácia varlát, vyklieštenie
KASTRÁT klieštenec, človek bez pohlavných žliaz, eunuch, vykastrovaný spevák
KUBIKULUM obdĺžnikovitý priestor v katakombách, výklenok v stene na pochovávanie