Výsledky vyhľadávania pre Vyklenok v s

ABSIS antický výklenok pre sochu
ALKOVŇA výklenok, prístenok v obytnej miestnosti
ANTA výstupok v stene, predĺžená bočná stena, výklenok bočnej steny, predĺženie bočných stien (archit.)
APSIDA stanový prístrešok, výklenok (arch.)
APSIS polkruhový výklenok stavby
ARKIER výklenok vyčnievajúci z fasády, krytý výklenok v stene
EDIKULA 1. výklenok v stene lemovaný stĺpmi či pilastrami a frontónom, zvyčajne vyplnený sochou, 2. malá nadstavba v rímskych chrámoch na umiestnenie sochy, 3. náhrobná stavba v ranom kresťanstve, 4. súkromná kaplnka v stredoveku, 5. schránka na menze na úschovu
KUBIKULUM obdĺžnikovitý priestor v katakombách, výklenok v stene na pochovávanie
LAVABO výklenok v múre katolíckych kostolov na umývanie rúk
MIHRÁB polkruhový výklenok v stene mešity