Výsledky vyhľadávania pre Vykon sluzby

KANONIK kňaz vykonávajúci slávnostné bohoslužby v určitom kostole
MENDÍK (lat. mendicus, žobrák, chudák)chudobný žiak ľudovej školy, ktorý posluhoval na evanjelickej fare a škole za skromnú odmenu. Vykonával služby v domácnosti učiteľa (rúbanie dreva, nosenie vody, vyháňanie statku ap.), na poli, v škole (upratovanie školských