Výsledky vyhľadávania pre Vykres

KRESAL vykresával
KRESAŤ vykresávať
KYANOTYPIA rozmnožovacia technika používaná najmä na rozmnožovanie výkresov, plánov a pod. (polygr.)
MATRICA negatívny tvar výrobku na odlievanie, podklad na výrobu kópií, napr. výkresov
NORMOGRAF priehľadná šablóna na písanie na výkresoch a pod.
OPÍSALA vykreslila
OPÍSAŤ vykresliť
RYS narysovaný výkres
RYSOVAŤ kresliť výkres
RYSY technické výkresy