Výsledky vyhľadávania pre Vymedz urc

AREÁL zemepisná oblasť, súvislá plocha pozemkov s určitým účelovým charakterom, vymedzená časť územia s komplexom stavieb tvoriacich celok, napríklad športový areál, oblasť výskytu určitého druhu živočíchov alebo rastlín
DELIMITÁCIA vymedzenie, určenie, rozdelenie pôsobnosti
DETERMINÁCIA určenie, vymedzenie
SEKTOR vymedzený priestor, ohraničený úsek, pracovný odbor, kruhový alebo guľový výsek, definovaný výsek magnetickej stopy alebo skupiny stôp na magnetickom nosiči vymedzený určitým uhlovým natočením pamäťového nosiča a priradenou adresou
STANOVÍ vymedzí, určí
STANOVIL vymedzil, určil
STANOVIŤ vymedziť, určiť
STIPULOVAŤ zmluvne určovať vymedzovať, zjednávať