Výsledky vyhľadávania pre Vyprahly po anglicky

ADUST vyprahlý, po anglicky
DRY vyprahlý, po anglicky
PARCHED vyprahlý po anglicky