Výsledky vyhľadávania pre Vypustil

URONIL vyronil, vypustil slzu
VYLIAL vypustil tekutinu