Výsledky vyhľadávania pre Vyrúb na 6 písmen

MÝTINA vyrúbaný les (kniž.)
OCLILA vyrúbila clo
ODANIL ohodnotil daňou, vyrúbil daň
ODANÍM vyrúbim daň
PRERUB nadmerné vyrúbanie lesa
PRERUB nadmerný výrub
ZDAŇME vyrúbme daň, odaňme