Výsledky vyhľadávania pre Vysielat

EMITOVAŤ vysielať
KONCESIA povolenie vysielať
RÁDIOAKTIVITA schopnosť niektorých atómových jadier vysielať rádioaktívne žiarenie, emitovať častice, prítomnosť rádioaktívnych látok