Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre Vysky

ABUNDANCIA výskyt jedincov na určitej ploche
ABUNDANTNÝ hojný, bohatý, početný, vyskytujúci sa vo veľkom množstve
ADVENTÍVNY zanesený z iného miesta, vyskytujúci sa na neobvyklom mieste
AERONIVELÁCIA určovanie výšky leteckou fotogrametriou
AFINITA výskyt dvoch alebo viacerých druhov živočíchov bez vzájomného ovplyvňovania sa
AFINITA výskyt niekoľkých druhov živočíchov na jednom mieste bez ovplyvňovania sa
AGAMA jašter vyskytujúci sa v Afrike, Ázii a Austrálii
AKCESORIA nerast vyskytujúci sa v nepatrnom množstve vo vyvrelej hornine a nevplyvňujúci jej klasifikáciu
AKROFÓBIA chorobný strach z hĺbky alebo výšky
AKROPOFÓBIA strach z výšky