Výsledky vyhľadávania pre Vystupok

ALVEOLA zubné lôžko, dutinka, pľúcna dutina, malá nádobka, výstupok na ďasne horného chrupu, na ktorom sa tvoria hlásky (anat.)
ANTA výstupok v stene, predĺžená bočná stena, výklenok bočnej steny, predĺženie bočných stien (archit.)
APSIDA polkruhový alebo podkovovitý výstupok stavby, najbližšie a najvzdialenejšie body dráhy planéty okolo Slnka, polkruhovitý výstupok pri oltári
ARKIER malý výstupok budovy, spravidla na úrovni vyšších podlaží, spočívajúci na podperách
ATIKA časť strechy, nízky múr nad rímsou, nadstavba nad rímsou, časť stavby nad rímsou, strešný výstupok nad hlavnou rímsou budovy, ktorý zakrýva strechu
ERKER výstupok, arkier, po nemecky
LIZÉNA zvislý plochý výstupok na čelnej strane budovy bez hlavice a pätky
OZUB výstupok na konci podkovy, výstupok na podkove, ozubec, výstupok alebo zárez slúžiaci na spájanie konštrukcií ap
PILASTER pilierový výstupok zo steny
PILASTER stĺpovitý výstupok z múra s hlavicou, drievkom a pätkou