Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre Vytvor

ACETÁL zlúčenina vytvorená reakciou aldehydu a alkoholu
ADSTRÁT jazyk vytvorený spojením dvoch jazykov
AGLUTINÁT pevná červená kamenná látka vytvorená aglomeráciou a spečením úlomkov sopečných látok a tufu
AGLUTINÁT pevná červená kamenná látka vytvorená nahromadením a spečením vulkanických trosiek
AGREGÁT pôdny prvok vytvorený zlúčením častíc pôdy pôsobením určitých biologických, chemických a fyzikálnych procesov
AGREGÁT pôdny prvok vytvorený zlúčením pôdnych častíc pri určitých fyzikálnochemických a biologických procesoch
AKRONYM skr. pomenovania, skratkové slovo vytvorené z počiatočných písmen alebo slabík niekoľkých slov, napr. ČEDOK, NATO, AIDS
ALEURIT sypká usadenina vytvorená úlomkami
ALKOXID zlúčenina vytvorená pôsobením niektorých kovov na alkoholy
ANAGRAM zámena slabík alebo písmen v slovách za účelom vytvorenia nových slov (lampa – palma a pod.), prešmyčka