Výsledky vyhľadávania pre Vyuč

ACCOUNT vyúčtovanie, po anglicky
ALFABETIZÁCIA likvidácia negramotnosti, organizovaná výučba čítania a písania
APROBÁCIA schválenie, odsúhlasenie, spôsobilosť vyučovať odborný predmet, klasifikácia
ARTIKULÁCIA časové členenie vyučovacej hodiny alebo procesu učenia
BIFURKÁCIA rozdelenie vyučovacieho procesu na dve vetvy
BIFURKÁCIA rozdvojenie orgánu, napr. aorty, priedušnice a pod., rozvetvenie, rozštiepenie, rozdvojenie, rozdelenie vodného toku na dve ramená, rozdelenie vyučovacieho procesu na vetvy, napr. humanitnú a prírodovednú
CLASS vyučovanie, po anglicky
CLASSES vyučovanie, po anglicky
COACHING vyučovanie, po anglicky
DIDAKTIKA náuka o teórii vyučovania