Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre Vyznam novy

KVANTIFIKÁTOR pojem označujúci rozsah platnosti nejakého tvrdenia, v matematike výraz alebo operátor, ktorý s inými výrazmi vytvára výraz s novým významom
LAUREÁT v staroveku víťaz v závodoch alebo slávny básnik vyznamenaný vavrínovým vencom, verejnou cenou vyznamenaný umelec alebo vedec, prípadne kolektív
LINO prvá časť zložených slov s významom ľan, ľanový, plátno, plátený
NEO prvá časť zložených slov s významom nový
OSTRAKIZMUS v starovekých Aténach črepinový súd, v prenesenom význame hlasovanie alebo prejavy smerujúce k vylúčeniu niekoho z nejakej činnosti
PIRO- predpona s významom oheň, ohňový
RADEGAST Slnkoboh. Radegast je Bohom majúci význam hospodársky i vojnový (RADEGOST)
RADEGOST Slnkoboh. Radegast je Bohom majúci význam hospodársky i vojnový (RADEGAST)
SYNSÉMANTICKÝ neplnovýznamový