Výsledky vyhľadávania pre Vzácny pl

AEROGÉN vzácny, tzv. inertný plyn
ARGÓN vzácny plyn bez zápachu a farby, značka Ar
KRYPTÓN chemický prvok, vzácny plyn, značka Kr
NEÓN chemický prvok, vzácny plyn
RADÓN vzácny rádioaktívny plyn, najťažší plyn, značka Rn