Výsledky vyhľadávania pre Vzacny po

AMALGAMÁCIA získavanie vzácnych kovov pôsobením ortute
AMALGAMOVANIE získavanie vzácnych kovov pôsobením ortute
BULLION vzácny kov, najčastejšie zlato, v podobe prútov
EDEL vzácny, po nemecky
GÁLIUM vzácny kov využívaný pri výrobe polovodičov, značka Ga
MIKROLIT veľmi drobný nástroj zo strednej doby kamennej, vzácny kubický nerast zo skupiny pyrochlóru, mikroskopická stavebná jednotka uhlia organického pôvodu, mikroskopické kryštály v horninách bohatých na sklo
ORIFLAMA stredoveká francúzska koruhva, posvätný symbol, vzácny prapor
RAR vzácny, po nemecky
RARA vzácny, nevídaný po esperantsky
RARE ojedinelý, vzácny, zriedkavý, riedky po anglicky