Výsledky vyhľadávania pre Vzdor

AZBEST jemne vláknitý žiaruvzdorný a chemicky odolný nerast, z ktorého sa vyrábajú ohňovzdorné materiály
AZBEST ohňovzdorný materiál
CERMET žiaruvzdorný materiál vyrobený spekaním zmesi kovových a keramických práškov
ČELILO vzdorovalo
ČELÍM vzdorujem
ČELÍŠ vzdoruješ
ČELIŤ stavať sa na odpor, vzdorovať, odolávať
ČELÍTE vzdorujete
DINAS silika, žiaruvzdorné kremičité stavivo (murivo), ohňovzdorný materiál, žiaruvzdorná výmurovka
DINAS žiaruvzdorný materiál vyrábaný z kremenca, silika - žiaruvzdorná hmota