Výsledky vyhľadávania pre Vziat

ADOPT prevziať, po anglicky
ASSUME prevziať, po anglicky
BOJKOTOVAŤ úmyselne nevziať do úvahy
KVITOVAŤ potvrdzovať príjem, vziať na vedomie, prijať, uznávať, kedysi vzdať sa aktívnej dôstojníckej služby
NAJAŤ vziať do nájmu
NEHMEN vziať, po nemecky
ODOBRAŤ vziať
PICK vziať, po anglicky
POBRAŤ postupne všetko vziať
PREVZIAŤ vziať na seba