Výsledky vyhľadávania pre Vzorec ch

HABITUS naučený akt správania, návyk alebo zautomatizovaný vzorec správania (psych.)
HCL vzorec kyseliny chlórovodíkovej, soľnej, kyslina chlorovodíková, soľná (zn.)
IZOMÉRIA atómové jadrá, ktoré majú síce rovnaký počet protónov a neutrónov, ale iné vnútorné usporiadanie, zlúčenina, ktorá má rovnaký molekulárny vzorec, ale odlišné fyzikálne a chemické vlastnosti
KCL vzorec chloridu draselného
LICL vzorec chloridu litného
NACL vzorec chloridu sodného (halitu)
NACL vzorec chloridu sodného, kuchynskej soli, chlorid sodný, kuchynská soľ
STEREOTYP jednotvárny, ustálený, obvyklý vzorec chovania, konania a myslenia
UC chemický vzorec pre karbid uránu