Výsledky vyhľadávania pre Vzrusenie

AFEKCIA citový záchvat, veľké vzrušenie
AUTOEROTIZMUS patologická láska k vlastnej osobe, sexuálne vzrušenie pri pozorovaní vlastného tela
DOJATIE vzrušenie
ELATION vzrušenie, po anglicky
EMFÁZIA dôraz, sila, vzrušenie, citové pohnutie
EMÓCIA cit, pohnutie, dojatie, vzrušenie, rozčúlenie
EMOTIVITA silné citové vzrušenie
EXALTÁCIA veľké vzrušenie
ORGIAZMUS duševné vzrušenie (kniž.)
PATETIKA prudké vzrušenie, patetickosť, pátos
PÁTOS hlboké vzrušenie
PÁTOS prudké vzrušenie, pohnutie, oduševnenie
SEDÍCIA vzrušenie povstanie nepokoj
SENZÁCIA veľký rozruch verejnosti, citové vzrušenie, vzrušenie verejnej pozornosti, vzrušujúca udalosť alebo jav, umelecký alebo artistický výkon na hranici technickej alebo fyzickej nemožnosti
SUSCITÁCIA v medicíne: vzrušenie