Výsledky vyhľadávania pre We ova

ADAMS americký šachista, šachový teoretik a spisovateľ (Weaver Warren, 1901-1963)
ADOLAR Weberova postava, milenec Euryanty
ALVEG jednokoľajnicová visutá železnica, alweg
ALWEG jednokoľajnicová visutá železnica, alweg
BRONTE anglický metodistický kňaz, kaplán a básnik, manžel Marie Bronteovej a otec spisovateliek Charlotty, Emily Jane a Anne Bronteových a básnika a maliara Patricka Branwella Bronte (Patrick, 1777-1861)
BRONTEOVÁ manželkou reverenda Patricka Bronte a matkou spisovateliek Charlotte, Emily Jane a Anne Bronteových, ako aj básnika a maliara Patricka Branwella Bronte (Maria, 1783-1821)
BROOKSOVÁ americká spisovateľka - básnička (Gwendolyn, 1917-2000)
ECHO webový rámec na programovanie Javy
HENRYOVKA ručná jednohlavňová strelná zbraň známa z westernov
HTML značkovací jazyk pre tvorbu webstránok (www stránok)