Výsledky vyhľadávania pre Záhradná besiedka

ALTÁN filagória, záhradná besiedka
ALTÁNOK záhradná besiedka
BESIEDKA altánok, pergola, záhradná besiedka
GLORIETA otvorená záhradná besiedka
PAVILÓN malá záhradná besiedka, ozdobná stavba, prízemná stavba ľahkej konštrukcie na výstavné, nemocničné a iné účely, postranná časť väčšej hlavnej budovy