Výsledky vyhľadávania pre Základný hlavny

KAPITÁLNY hlavný, základný (kniž.)
KARDINÁLNY hlavný, rozhodujúci, podstatný, najdôležitejší, základný (kniž.)
LUTERÁNSTVO jeden z troch hlavných smerov reformačného kresťanstva, podľa zakladateľa nemeckého protestantizmu M. Luthera, základným rysom bolo spájanie abstraktného radikalizmu s náboženským chápaním skutočnosti