Výsledky vyhľadávania pre Zásah

AKCIA cenný papier potvrdzujúci kapitálovú účasť na podnikaní akciovej spoločnosti, jednanie, konanie, zámerná činnosť, zasahovanie do niečoho, vo fyzike pôsobenie
AUTOMATIKA súhrn prístrojov, strojov, zariadení pracujúci za určitých podmienok bez potreby ľudského zásahu, automatický systém
DEIZMUS nábožensko-filozofické učenie v XVII. a XVIII. storočí, pripúšťajúce existenciu boha, ale popierajúce jeho zasahovanie do behu sveta
DOLIEHA nepriaznivo zasahuje
ENCROACH zasahovať, po anglicky
HIRAN systém navigácie zásahu na diaľku
IMASIA susedský zásah (práv.)
IMELIA susedský zásah (práv.)
IMPINGE zasahovať, po anglicky
INAKTIVÁCIA MIKROORGANIZMOV zásahy vedúce k likvidácii účinnosti mikroorganizmov