Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre Zťa

ABAK graficky znázornený vzťah funkcií
ABAKUS abeceda v starom Egypte, u starých Rimanov ozdobný stolík, graficky znázornený vzťah dvoch alebo viacerých funkcií
ABLÁCIA odnos sypkých zemín vetrom, povrchové roztápanie snehu alebo ľadovca, chirurgický zákrok na povrchu tela, patologické odlúpnutie sietnice
ABLÁCIA povrchové roztápanie snehu alebo ľadovca
ABSOLÚTNOSŤ nemanie vzťahu k niečomu, neobmedzená platnosť, nezávislosť, nepodmienenosť, opak relatívnosti
ACIDOBAZICKÝ vzťahujúci sa na kyslé aj zásadité látky
ADJUNKCIA pripájanie, vyjadrenie vetného vzťahu determinácie
ADVERBIUM slovný druh určujúci vzťahy medzi slovesnými dejmi
AGONISTICKÝ vzťahujúci sa na agonistiku
AGROEKOLÓGIA náuka o vzájomných vzťahoch poľnohospodárskych plodín a vonkajšieho prostredia