Výsledky vyhľadávania pre Z meno 5 5

AGÁTA ženské meno (5.2.)
ANDREA ženské meno (5.1.)
AUREL mužské meno (25. 10.)
BERNARD mužské meno (20.5.)
BIELA český astronóm amatér, ktorý objavil tri kométy, z ktorých jedna nesie jeho meno (Vilém von, 1782-1856)
BLAŽENA ženské meno (11.5.)
BONIFÁC mužské meno (14.5.)
CYRIL mužské meno (5.7.)
DOBROSLAV mužské meno (15.1.)
DUFRENNE francúzsky filozof a estetik, predstaviteľ fenomenológie (Mikel, 1910-1995)