Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre ZAPIS

ADRESA odkaz na pamäťové miesto alebo zdroj dát, zapísaná reprezentácia zdroja alebo cieľa správy
AIDE-MÉMOIRE zápis na pamiatku, na pripomenutie, záznam jednania v diplomatickom styku, zápisník
AKTUÁR súdny zapisovateľ
AUTOGRAF pôvodný rukopis, dielo písané vlastnou rukou, autogram, vlastnoručný podpis, zariadenie na automatické zapisovanie nameraných údajov
AUTOKÓD symbolický jazyk na zápis algoritmov
AUXANOMETER zariadenie registrujúce a zapisujúce priebeh rastu rastliny
BAROGRAF tlakomer, zapisovač nameraných hodnôt tlaku
BLOK útržkový zošit, zápisník
BLOKY zápisníky
CYKLOGRAF prístroj na rysovanie väčších kružníc, druh fotoaparátu, automatický zapisovač dráhy pohybu