Výsledky vyhľadávania pre ZDANLIVO

ILUZÓRNE neskutočne, klamne, zdanlivo
KYKLOPIA znetvorenie, pri ktorom obe oči splývajú (aj zdanlivo) do jedného oka
NAOKO nie naozaj, zdanlivo, očistom, akože
NAOKO zdanlivo
NAVONOK z vonkajšej stránky, zvonka, naoko, zdanlivo
OČISTOM zdanlivo, naoko, navonok
OXYMÓRON básnický prívlastok významom zdanlivo odporujúci významu slova, ktoré rozvíja
OXYMORON spojenie zdanlivo si odporujúcich slov
PERSEIDY meteorický roj objavujúci sa každoročne v auguste a prichádzajúci zdanlivo od súhvezdia Perseus
RADIANT bod na oblohe, z ktorého zdanlivo vylietavajú meteory