Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre ZIAK

ÁČKAR žiak triedy A
ADEPT žiak
ADEPT žiak, začiatočník vedného alebo iného odboru
AKADÉMIA starogrécka škola žiakov a nasledovníkov filozofa Platóna, vedecké, školské, umelecké a osvetové zariadenie vyššieho typu, verejné vystúpenie s umeleckým programom
AKVINSKÝ taliansky filozof a teológ, prvý zo scholastických cirkevných učiteľov, princeps philosophorum (knieža filozofov), najväčší predstaviteľ katolíckej filozofie, žiak Alberta Veľkého (Tomáš, 1225/1226-1274)
ALBERT nemecký filozof a spoločenský vedec, žiak K. R. Poppera, vedúci predstaviteľ kritického racionalizmu (Hans, *1921)
ANTISTÉNES starogrécky filozof, Sokratov žiak, zakladateľ kynickej školy (445/444-368/360 pred Kr.)
ARISTIPPOS starogrécky filozof, Protagorov a Sokratov žiak, zakladateľ kyrénskej školy (asi 435-355 pred Kr.)
BEÁN novoprijatý žiak na stredovekej univerzite
BEDÁR úbožiak