Výsledky vyhľadávania pre ZVY

ABNORMÁLNY nenormálny, mimoriadny, nezvyčajný, zvláštny, odlišný, nezodpovedajúci pravidlu
ACIDIFIKÁCIA okyslenie, zvýšenie kyslosti, zvýšenie hodnoty pH
ACIDIFIKÁCIA okyslenie, zvýšenie kyslosti, zvýšenie hodnoty pH, znečistenie vzduchu oxidom siričitým
ACIDOSA zvýšenie kyslej reakcie v krvi
ACIDÓZA zvýšenie kyslej reakcie krvi, nadbytok obsahu kyslých látok v organizme
ACO zvýraznená česká otázka
ADHEZÍVUM látka zvyšujúca priľnavosť
ADRENALINÉMIA zvýšenie hladivy adrenalínu v krvi
AGRADÁCIA zvyšovanie zemského povrchu nanášaním materiálu
AHÁ! zvýraznené citoslovce porozumenia