Výsledky vyhľadávania pre Zašívať

LÁTAŤ plátať, zašívať
OBŠIŤ šitím opraviť, pozašívať, poplátať