Výsledky vyhľadávania pre Zažiť

ANAMNÉSIS rozpomínanie sa duše na minulé zážitky
INTENZITA sila, napätie, úsilie, veľkosť sily alebo účinnosti, dôkladnosť, živosť, napr. farby, hĺbka, mohutnosť, napr. citu alebo zážitku
POCIT zmyslový zážitok
PREŽIŤ zakúsiť, zažiť
REPRODUKCIA podanie, opakovanie niečoho prv poznaného, vypočutého, zažitého
SEXTURISTA človek cestujúci za sexuálnymi zážitkami do krajín s rozšírenou prostitúciou, napr. do Thajska alebo na Filipíny
SCHOLASTIKA stredoveká dogmatická formalistická filozofia, školometstvo, formalizmus vo vede a výchove, nezažitá, povrchná vzdelanosť
UŽIŤ zažiť