Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre Za valí

AMADÍNA malý, zavalitý africký farebný vták, orientálny vtáčik, i amandína
AMANDÍNA malý, zavalitý africký farebný vták, orientálny vtáčik, i amadína
ARCHEOLÓGIA časť historickej vedy skúmajúcej obdobia, z ktorých sa nezachovali alebo len vo veľmi malej miere písomné pamiatky a opierajúca sa preto o vecné pamiatky z vykopávok a pod.
BAVILI zabávali
BLIRÍROVAŤ chváliť sa (zastar.)
BONIFIKÁCIA zľava z účtu, náhrada za nekvalitné alebo neúplne plnenie
BONIFIKÁCIA zľava z účtu, náhrada za nekvalitné alebo neúplné plnenie, zúrodnenie pôdy zemnými úpravami, vylepšenie, zvýhodnenie
DBALI dávali si záležať, dohliadali
DIES NEFASTUS po latinsky, Neúradný deň, Sviatočný deň. Takto sa nazývali dni v rímskom kalendári, v ktorých bolo z náboženských dôvodov zakázané vykonávať akúkoľvek verejnú činnosť
ECO taliansky spisovateľ, estetik, teoretik umenia semiotickeho zamerania, medievalista, predstaviteľ postmodernej filozofie (Umberto, *1932)