Výsledky vyhľadávania pre Zacharias

BEM poľský generál (Józef Zachariasz, 1794-1850)
IDDO syn Zachariášov
UŽI otec Zachariášov
ZACCARIA talianske mužské meno (Zachariáš)
ZACHAR meno Zachariáša
ZACHO meno Zachariáša
ZAKÁRIA maďarské mužské meno (Zachariáš)
ZAKÁRIA Zachariáš, po maďarsky
ZAKARIÁS maďarské mužské meno (Zachariáš)
ZAŠKO meno Zachariáša