Výsledky vyhľadávania pre Zachovanie zvyklosti

OBSERVANCIA zvyk, obyčaj, zachovanie obvyklých rehoľných zvyklostí