Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre Zaklad eu

ANAGRAMONYM pseudonym na základe anagramu vytvorený z osobného mena prešmyčkou
BETTI taliansky filozof a právnik, spoluzakladateľ filozofickej hermeneutiky (Emilio, 1890-1968)
BOPP nemecký jazykovedec, zakladateľ indoeurópskej porovnávacej jazykovedy, sanskritológ (Franz, 1791-1867)
EHRLICH rakúsky právnik (romanista a civilista), zakladateľ sociológie práva (Eugen, 1862-1922)
EURO základná menová jednotka krajín Európskej únie
FREUD rakúsky lekár a psychológ, univerzitný profesor neuropatológie vo Viedni, zakladateľ psychoanalýzy (Sigmund, 1856-1939)
JUNG švajčiarsky psychológ a psychoterapeut, zakladateľ analytickej psychológie (Carl Gustav, 1875-1961)
KALERGI rakúsky politik a sociológ, zakladateľ paneuropanizmu (Richard Nicolaus Coudenhove, 1894-1972)
KOTARBINSKI poľský filozof, metodológ, zástanca reizmu a zakladateľ praxeológie (Tadeusz, 1886-1981)
LÉNO (feudum alebo benefícium) bola v stredoveku označovaná podmienená držba pôdy, alebo úradov, na základe zmluvy. Tento systém bol v západnej Európe obvyklým spôsobom štátnej správy a základným pilierom feudálneho spoločenského zriadenia