Výsledky vyhľadávania pre Zakladn odb

ARITMETIKA základný odbor matematiky
KATECHIZMUS učebnica, stručný výklad cirkevnej náuky, najčastejšie formou otázok a odpovedí, v prenesenom význame súbor základných poučiek nejakého odboru
KOMPENDIUM vedecká príručka so základnými poznatkami daného odboru