Výsledky vyhľadávania pre Zakladne

ATLETIKA základné športové odvetvie zahŕňajúce behy, chôdzu, vrhy, skoky, hody a ich kombinácie
AUTOREGULÁCIA spôsob, akým si živé organizmy riadia svoje základné životné procesy, schopnosť technického zariadenia automaticky prispôsobiť činnosť prístrojov zmenám podmienok
AZIMUT v astronómii nebeským telesom prechádzajúci uhol medzi rovinou poludníka a zvislou rovinou, smerový uhol počítaný od základného smeru magnetického alebo zemepisného poludníka, uhol medzi smerom pohybu a severom
BÁDARAJÁNA indický filozof, ktorý prvý raz vyložil základné poučky védánty v diele Brahmasútra alebo Védánta-sútra (2. stor. pred Kr. alebo 3.-4. stor.)
BEZZEMOK člen dedinského spoločenstva bez vlastnej pôdy, základného zdroja obživy. Živil sa námezdnou prácou, najčastejšie príležitostného alebo sezónneho charakteru
CENT technická jednotka váhy, metrický cent, 100 kg, stotina základnejmenovej jednotky, napríklad dolára a iných mien
DEEXCITÁCIA prevedenie vybudeného atómu do základného stavu
ECHO názov základne Rebelov v Star Wars
ELEMENTÁRNE základné
IDENTIFIKOVAŤ zisťovať totožnosť, určovať základné vlastnosti jednotlivca alebo predmetu za účelom jeho zaradenia do príslušnej prírodovedeckej skupiny