Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre Zaloz

ABS Asset-backed security (skr.), cenný papier založený aktívom (angl.skr.)
AIRBRUSH technika v reklame založená na vytváraní rôznych farebných plôch pomocou striekacej pištole
AKAHATA japonské noviny, najstarší japonský denník založený v roku 1928
AKUPRESÚRA čínska tradičná liečebná metóda založená na tlaku na určité body na povrchu ľudského tela
ALEXANDRIA mesto, ktoré v roku 331 pred Kristom založil Alexander Veľký
AMFIMIXIA pohlavné rozmnožovanie založené na spojení gamét jedincov opačného pohlavia
APOSTERIÓRNY založený na zmyslovej skúsenosti
ARTIFICIALIZMUS maliarsky štýl dvadsiatych a tridsiatych rokov dvadsiateho storočia založený na voľných asociáciach
ATLAS krátko existujúci výrobca komiksov založený roku 1974
AUTORITATÍVNY založený na autorite, rozhodujúci, vplyvný, vyžadujúci slepú poslušnosť