Výsledky vyhľadávania pre Zamer a

ABSICHT zámer, po nemecky
AD USUM niečo zámerne upravené
AD USUM pre potrebu, na použitie, niečo zámerne upravené
ADUSUM niečo zámerne upravené
AGITKA agitač. zameraný program
AGITKA agitačne zameraný prejav alebo iná forma vyjadrenia
AGITKA agitačne zameraný program
AKCIA cenný papier potvrdzujúci kapitálovú účasť na podnikaní akciovej spoločnosti, jednanie, konanie, zámerná činnosť, zasahovanie do niečoho, vo fyzike pôsobenie
ALHIDÁHA časť zememeračského prístroja so zameriavacím zariadením, otočná okolo zvislej osi
ARTISTNÝ zameraný predovšetkým na umeleckú formu