Výsledky vyhľadávania pre Zamerana

AUTOMODELÁRSTVO modelárska činnosť zameraná na stavbu automobilových modelov
DRAMATURGIA umelecká činnosť zameraná na prípravu repertoáru a jeho častí
EGOCENTRIZMUS v jednaní aj myslení pozornosť zameraná na vlastnú osobu
FAROLÓGIA náuka zameraná na stavbu, činnosť a funkciu majákov
HUMAN RELATIONS medziľudské vzťahy, sociálna a personálna politika zameraná na medziľudské vzťahy
IRCHÁRSTVO výroba zameraná na spracovania kože
KAWASAKI japonská dopravná spoločnosť zameraná na medzinárodnú prepravu
ORTODONCIA oblasť medicíny zameraná na štúdium a liečbu nepravidelností chrupu
POPULACIONIZMUS teória o nutnosti zvýšenia počtu obyvateľov, politika zameraná na ovplyvňovanie populácie
RURALIZMUS literatúra zameraná na vidiek