Výsledky vyhľadávania pre Zaručená

INHABILITA nespôsobilosť sudcu, pretože nie je zaručená jeho nestrannosť
ISTÁ zaručená